Engels (English)

Leveringsvoorwaarden

De algemene voorwaarden zijn op alle overeenkomsten met MY COLLECT-A-BALL van toepassing. Eventuele inkoop- of algemene voorwaarden van de opdrachtgever wijst MY COLLECT-A-BALL hierbij uitdrukkelijk van de hand. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepassing van deze voorwaarden aanvaardt.

Alle informatie op de site van MY COLLECT-A-BALL is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat bepaalde informatie niet juist, onvolledig en/of niet correct is. MY COLLECT-A-BALL is hiervoor niet aansprakelijk. MY COLLECT-A-BALL is evenmin aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de site zijn geplaatst, zoals bijvoorbeeld tarieven, mededelingen en/of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.

Een koopovereenkomst komt tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door ons aan u, naar aanleiding van de door u gedane bestelling. U bent gerechtigd uw bestelling, binnen 24 uur na het plaatsen ervan, kosteloos te annuleren op voorwaarde dat MY COLLECT-A-BALL het product nog niet heeft aangeboden bij TNT Post. Het reeds door u betaalde bedrag wordt dan direct aan u terug gestort. Indien het product reeds aan TNT Post is aangeboden zal MY COLLECT-A-BALL u op de hoogte stellen van het feit dat uw annulering niet kan plaatsvinden.

U dient vooraf te betalen. Zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven worden de bestelde goederen verstuurd.

Het bestelde item wordt binnen 2 werkdagen (48 uur) bij TNT Post ter bezorging aangeboden. TNT Post bezorgt in de regel de volgende dag mits het afleveradres binnen Nederland is. Bij ‘niet thuis’ ontvangt de geadresseerde een kaartje in de bus met daarop nadere informatie over het postkantoor waar het pakketje afgehaald kan worden. Voor het niet tijdig bezorgen door TNT Post kan MY COLLECT-A-BALL niet aansprakelijk worden gesteld. De verzendkosten bedragen € 6,75 per pakket in Nederland tot 10 kilo. Voor zendingen naar het buitenland gelden de tarieven en levertijden conform TNT Post.

Binnen 7 werkdagen na het ontvangen van het bestelde item kan het item ter retour aangeboden worden.

Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan MY COLLECT-A-BALL. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor de opdrachtgever komen. De door MY COLLECT-A-BALL gemaakte verzendkosten worden niet gecrediteerd. Niet aangemelde retourzendingen zullen niet worden gecrediteerd. Acceptatie algemene voorwaarden Alle gebruikers van deze website worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de hierboven genoemde voorwaarden.